Contacte
 • Cercador
 • Història


  • Història i evolució del Laboratori de Mina, Aigües de Terrassa


   Mina, Aigües de Terrassa, des del seu inici, ja fa més de 175 anys, ha realitzat controls de l’aigua d’abastament, és però al voltants dels anys 60, en que neix el Laboratori d’Anàlisi com una unitat pròpia dins de l’empresa, realitzant controls de l’agent desinfectant de l’aigua, dels caràcters fisicoquímics i dels caràcters microbiològics, de manera rutinària tant a la seu central a Terrassa com a Abrera on està situada l’estació de tractament d’aigües potables (ETAP) del riu Llobregat. Durant els anys 80, es varen ampliar les tasques d’anàlisi d’aigües de consum amb les d’anàlisi d’aigües residuals.

   En l’actualitat Mina, Aigües de Terrassa disposa de dos Laboratoris, un a Terrassa i l’altre a Abrera, que realitza el control de qualitat de l’aigua  abans, durant i després de ser tractada, a l’estació de tractament d’aigües potables de Mina, situada al terme municipal d’Abrera.

   El Laboratori de Terrassa a més de les certificacions que es poden veure en aquest enllaç, està inscrit en el Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària, de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, número de registre LSAA-087-96.

   També consta com a laboratori inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb el número 495 com a Acreditat i 460 com a Reconegut.

   Així mateix l’Agència Catalana de l’Aigua, ha renovat successivament el reconeixement com a Establiment Tècnic Auxiliar per al nivell A d’actuacions, que va atorgar l’any 1986 la Junta de Sanejament. Actualment l’Entitat Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya com a laboratori de l’àmbit sectorial del control i vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments amb el número d’inscripció en el Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient 061-LA-AIG-R.

   En relació amb el Laboratori, l’empresa forma part de la Water Environment Federation, d’ADECAGUA (Asociación para la Defensa de la Calidad del Agua), de la AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) i de la Red Entorno d’empreses compromeses amb el Medi Ambient, que busquen la millora mediambiental en els seus processos i productes.

   Les tasques que realitza i les tècniques de les que n'està dotat, es poden veure clicant damunt dels respectius enllaços.