Contacte
 • Cercador
 • < Tornar al llistat

  1a. EXPOSICIÓ ''DETECTEM UN ÀTOM ENTRE UN MILIÓ''

  La primera exposició temporal, coincidint amb la inauguració va ser l’anomenada “Detectem un àtom entre un milió”.  La direcció científica de la qual va ser del Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa i en el projecte hi va col·laborar Marc Boada, divulgador científic i presentador del programa QUÈQUICOM, que juntament amb el seu equip va dissenyar els continguts i els aspectes didàctics del nou espai.

  El programari didàctic d'aquesta exposició va ser:
   
  Detectem un àtom entre un milió... o més!
   
  Als laboratoris de Mina, Aigües de Terrassa s’utilitzen instruments de control d’una extraordinària sensibilitat. Això garanteix un control exhaustiu del subministrament. Aquesta miniexpo va posar en valor l’important esforç científic que realitza Mina, Aigües de Terrassa per assegurar la qualitat de l’aigua.
   
  1/ Aigua més o menys gustosa
  L’aigua natural perfectament saludable que bevem no pot ser químicament pura; seria insípida i gens bona per l’organisme ja que alteraria la concentració de sals i d’altres compostos. En les aigües minerals hi podem trobar gairebé tota la taula periòdica!
   
  2/ Alguns elements són necessaris, però només en quantitats minúscules
  Certs elements, com per exemple el seleni o el coure, són necessaris per al nostre organisme; però només en petites quantitats, ja que un excés podria ser tòxic. Per això, analitzem exhaustivament l’aigua i en garantim els valors adequats. S’utilitzen aparells capaços de detectar una part per milió!
  Com és ara l’espectrofotòmetre ICP-AES que permet la detecció simultània de gairebé tots els elements de la taula periòdica, des de nivells de tant per cent fins a nivells de parts per milió (ppm).
  Què és una part per milió?
  Doncs, per exemple, un sol cristall de sucre d’entre tot un kg!
   
  3/ Els elements es combinen i formen compostos
  L’aigua no només porta metalls, també incorpora compostos, tant inorgànics com orgànics. Molts d’ells són inofensius, d’altres s’han de vigilar.
  L'aigua dissol les sals de la llera dels rius i dels aqüífers; com el carbonat càlcic que es troba a la conca del riu Llobregat. És innocu i evita la corrosió de les canonades.
  D’altra banda, cal controlar amb tota precisió la presència de composts tòxics que puguin contaminar l’aigua. Per tant, cal afinar encara més l’anàlisi.
  El cromatògraf de gasos està destinat a la determinació de compostos (volàtils halogenats) com el cloroform, el tricloroetilè i el percloroetilè. Aquest aparell és capaç de detectar una part per bilió (ppb)!
  Què és una part per bilió? Com una partícula de pols de talc d’entre un kg.
   
  4/ La precisió pot ser encara un milió de vegades més gran
  Alguns compostos, com els insecticides, són totalment indesitjables i cal portar al límit la capacitat de detecció.
  El cromatògraf de gasos-masses és un aparell d’última tecnologia que permet analitzar un ampli ventall de substàncies químiques orgàniques. Detecta una part per trilió!
  Què és una part per trilió? Quan et mires al mirall estàs observant desenes de bilions de cèl·lules. Detectar una sola cèl·lula entre els 200.000 habitants de Terrassa, això és aproximadament una part per trilió (ppt)!
   
  5/ Tots aquests controls garanteixen aigua de qualitat
  Amb aquests controls i capacitat d’anàlisi, Mina, Aigües de Terrassa garanteix una perfecte qualitat química de l’aigua. Tastem-la.

   

  Aspectes de l'exposició

  Aspectes de l'exposició

  Aspectes de l'exposició

  Aspectes de l'exposició