Contacte
 • Cercador
 • Acreditacions i reconeixements


  • CERTIFICACIÓ ENAC

   Avaluació de la competència tècnica. Certificació ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). D’acord amb les normes internacionals i seguint en tot moment les polítiques i recomanacions establertes per la Unió Europea, aquest organisme avalua la competència tècnica d’organismes, com els Laboratoris, per generar confiança a l’Administració, al mercat i a la societat en general. ENAC, és designat per l’Administració estatal per establir i mantenir el sistema d’acreditació a nivell de tot l’estat.
    
   Acreditació atorgada el juliol de 2002 al Laboratori Ambiental de Mina, Aigües de Terrassa, segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a la realització d’anàlisis físic-químics d’aigües continentals, residuals i de consum i també anàlisis microbiològics d'aigües de consum. El Laboratori Ambiental disposa de 124 paràmetres acreditats en aquests àmbits. Veure certificat
    

  • SEGURETAT ALIMENTÀRIA -AENOR-

   Certificació del Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària. La certificació d’AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) assegura la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària. L’aigua està considerada un aliment i aquesta norma permet identificar els riscos i gestionar-los de manera eficient.

   Acreditació atorgada el desembre de 2015 segons la Norma UNE-EN ISO 22000:2005,  que recull els "elements clau" que cobreixen els requisits de seguretat industrial, constituint la base de qualsevol norma de seguretat alimentària aprovada.

   Aquesta norma, Gestió de la Innocuïtat dels aliments, defineix i especifica els requeriments per desenvolupar i implementar el sistema de gestió d’innocuïtat dels aliments, per tal d'aconseguir una harmonització internacional que permeti una millora de la seguretat alimentària durant el transcurs de tota la cadena de subministrament.  Veure certificat.
   Més info.

    

  • EFQM 400 +

   Segell d’Excel·lència Europea 400+
   Homologació “Recognised for excellence 4 stars”  (European Foundation for Quality Management).
    
   Reconeixement a l’excel·lència en la gestió empresarial. És el model de qualitat definit per la Fundació Europea per a la Gestió de Qualitat, amb l’objectiu d’estimular i ajudar a les organitzacions europees a participar en activitats de millora que les duguin a l'excel·lència en la gestió empresarial, en la satisfacció dels seus clients i dels seus empleats, en el seu impacte social i en els seus resultats empresarials, donant suport als directius d’aquestes organitzacions en l'acceleració del procés de convertir la Gestió de Qualitat Total en un factor decisiu per a aconseguir una posició de competitivitat global.

   El Segell d’Excel·lència Europea 400+ (CEG/RE04/0033/12) i la seva homologació “Recognised for Excellence 4 stars”, s’aconsegueix el mes d’octubre de 2012, essent en l’actualitat l’empresa del sector d’abastament i sanejament d’aigua de l’Estat en tenir-lo. Veure certificat

  • ISO 9001

   Sistema de Gestió de la Qualitat. Norma internacional que especifica els requisits per aquest sistema, quan una organització necessita demostrar la seva capacitat per a proporcionar regularment productes que satisfacin els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables, i aspira a augmentar la satisfacció del client a través de l'aplicació eficaç del sistema, inclosos els processos per a la millora contínua del sistema. Mina, Aigües de Terrassa va obtenir l’ISO 9001, l’abril de 1998, ampliada posteriorment, per als processos de captació, tractament, control de qualitat, elevació, distribució d’aigua de consum a diversos municipis, servei d’atenció al client, gestió comptable i financera, incorporació de nous treballadors, Laboratori d’anàlisis i assessorament mediambiental. Veure certificat

  • ISO 14001

   Sistema de Gestió Mediambiental. Norma internacional que estableix com implementar un sistema de gestió mediambiental eficaç. La norma s'ha concebut per a gestionar el delicat equilibri entre el manteniment de la rendibilitat i la reducció de l'impacte mediambiental. Amb el compromís de tota l'organització, permet assolir ambdós objectius. Mina, Aigües de Terrassa va obtenir l’ISO 14001, el desembre de 2000 essent la primera entitat catalana del seu sector en aconseguir-la per als serveis de distribució d’aigua. Veure certificat

  • Verificació del Reglament EMAS

   Sistema de Gestió Ambiental. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). És un sistema voluntari europeu d’excel·lència en la gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre’l. Aquest sistema controla exhaustivament diversos aspectes ambientals com les emissions atmosfèriques, les principals fonts emissores de soroll, el consum d’aigua, la generació de residus, les accions de sensibilització o el rendiment energètic, entre d’altres aspectes.
    
   L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:
    
   .- La implantació d'un sistema de gestió ambiental.
   .- L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema.
   .- La informació al públic i a les parts interessades.
   .- La formació i implicació activa dels treballadors.
    
   Mina, Aigües de Terrassa, el gener de 2002, va ser la primera empresa del sector d’abastament i sanejament a l’Estat Espanyol i una de les 30 primeres a nivell europeu en poder inscriure’s en aquest registre de la Unió Europea, obtenint la verificació del Reglament EMAS, segons el Reglament Europeu 761/2002, de gestió i auditoria mediambiental. Veure certificat
    

  • OHSAS 18001

   Acreditació atorgada el gener de 2016, del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salud Laboral, segons la norma OHSAS 18001:2007. Veure certificat