Contacte
 • Cercador
 • ESTUDI DEL NIVELL SONOR

  L'excés de soroll és, cada vegada més, un senyal d'identitat de moltes ciutats. Aquest soroll, sovint desmesurat, degrada la qualitat ambiental de l'entorn i perjudica la salut de les persones, i pot causar problemes d'estrès, insomni i agressivitat. Els sorolls també contaminen.
   

  La contaminació acústica pot definir-se com l'increment significatiu dels nivells acústics del medi i es mesura en decibels (dB). L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va fixar el nivell de tolerància en 80 decibels (soroll habitual en un carrer força transitat). 
   

  El sonòmetre és l'aparell utilitzat per mesurar el nivell de soroll d'un lloc i un moment determinats i per verificar amb garanties el compliment de normatives i ordenances de soroll.
   

  En els darrers vint anys la legislació en matèria de sorolls s'ha desenvolupat àmpliament, des de l'àmbit de la Unió Europea, fins a l'estatal, l'autonòmic i el municipal. La legislació esdevé cada cop més estricta en els límits establerts per tal de reduir els impactes generats per la contaminació sonora. Conèixer el grau d'adequació a la normativa vigent aplicable i, per tant, detectar possibles desviacions i efectuar les mesures correctives necessàries evitarà sancions i millorarà les relacions amb l'administració i l'entorn més pròxim.

   

  SERVEIS QUE OFERIM

  Comptem amb els professionals i els aparells necessaris, degudament verificats per una empresa acreditada per a realitzar l'estudi de nivell sonor:

   

  Realització de mesures de nivells sonors representatius de l'activitat

   

  Elaboració de l'informe de resultats i valoracions