Contacte
 • Cercador
 • SERVEIS QUE OFERIM

   

  1. 1.- Implantació del Sistema de Gestió de Qualitat:
   •  
   • Assessorament en l'elaboració de la documentació:
    •          Definició de la política, objectius i programa
    •          Elaboració del Manual de gestió de qualitat
    •          Definició i elaboració de procediments, instruccions de treball i altres documents.
   •  
   • Pla de formació
   •  
   • Suport en la implantació
   •  
   • Auditoria del SGQ, prèvia a la certificació ISO 9001
  2.  
  3. 2.- Auditoria interna de qualitat:
  4.  
   • Pla d'auditoria segons els requisits de la norma
   • Visita i revisió documental
   • Reunió final d'auditoria
   • Informe d'auditoria
   •  
  5. 3.- Manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat:
  6.  
   • Anàlisi documental, per avaluar les mancances i necessitats de modificacions de documentació detectades
   • Elaboració de la documentació
   • Auditoria interna
   • Suport durant el procés de certificació