Contacte
 • Cercador
 • EL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

  Un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) busca tant una elevada efectivitat econòmica i productiva com la satisfacció òptima del client per poder aconseguir així la seva fidelització i una confiança plena del client vers el producte o l'activitat que ofereix l'empresa.

  Etapes del sistema de gestió de la qualitat

   

  L'organització que es planteja la seva gestió de qualitat ha de considerar temes com:

   

   

  • El compromís de la Direcció
  • La qualitat tècnica dels seus professionals i dels seus recursos
  • L'efectivitat i l'eficiència en dels seus processos, costos i resultats
  • L'accessibilitat dels clients al seu producte o servei
  • La satisfacció i acceptació dels requisits i les expectatives fixats pels clients
  • La imatge de l'organització dins del sector i del mercat, tant dels seus productes com del seu "comportament social"

   

  La Norma ISO 9001 és una norma internacional enfocada cap a la millora dels processos per incrementar la seva eficàcia i eficiència mitjançant la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat.

   

  El Sistema de Gestió de la Qualitat és particular i únic per a cada empresa, però sempre girant entorn de la consecució de dos objectius bàsics:

  • Buscar, aconseguir i mantenir una millora contínua dels productes o serveis en funció dels requisits de qualitat establerts.
  • Incrementar la satisfacció i confiança dels clients mitjançant la millora dels propis processos i dissenys.

  L'obtenció del certificat assegura la competitivitat així com l'increment de la quota de mercat en acomplir les exigències dels proveïdors i dels clients dels mercats americans, europeus i asiàtics

   

  Els beneficis d'aquesta estratègia de millora contínua es produeixen a diferents nivells:

  Els clients i la societat > Adaptació als seus requisits
  Augment de la fidelitat
  L'empresa > Detecció d'oportunitats
  Augment del rendiment dels recursos
  Reducció de costos
  Major Increment de la quota de mercat
  Major Increment de la rendibilitat
  Més garantia de supervivència
  Millora de la imatge
  Els treballadors > Motivació i satisfacció en el treball

  FASES PER IMPLANTAR UN SGQ

  La implantació d'un SGQ es realitza mitjançant etapes que formen un cicle que es repeteix en el temps i que permet una millora contínua per a l'organització.

  Fases de la implantació del sistema de millora continua de la qualitat

   

   

  SERVEIS QUE OFERIM

  1. Implantació del Sistema de Gestió de Qualitat:
   • Assessorament en l'elaboració de la documentació:
    • Definició de la política, objectius i programa
    • Elaboració del Manual de gestió de qualitat
    • Definició i elaboració de procediments, instruccions de treball i altres documents.
   • Pla de formació
   • Suport en la implantació
   • Auditoria del SGQ, prèvia a la certificació ISO 9001:2000
  2. Auditoria interna de qualitat:
   • Pla d'auditoria segons els requisits de la norma
   • Visita i revisió documental
   • Reunió final d'auditoria
   • Informe d'auditoria
  3. Manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat:
   • Anàlisi documental, per avaluar les mancances i necessitats de modificacions de documentació detectades
   • Elaboració de la documentació
   • Auditoria interna
   • Suport durant el procés de certificació