Contacte
 • Cercador
 • SERVEIS QUE OFERIM

   

  Pensant en les necessitats i les possibilitats de cada client, hem dissenyat 4 serveis diferents perquè la vostra entitat gaudeixi de l'experiència dels nostres assessors ambientals.

   

  1. 1.- Implantació del Sistema de Gestió Ambiental (total o parcial)
  2.  
   • 1.a Implantació total:
   •  
    • Assessorament en la identificació i l'avaluació d'aspectes ambientals significatius
  • Assessorament en l'elaboració de la documentació
  •             Definició de la política, els objectius i el programa ambiental
  •             Elaboració del Manual de gestió
  • Definició i elaboració dels procediments, les instruccions de treball i altres documents.
  • Informació sobre els requisits legals
  • Pla de formació
  • Suport a la implantació
  • Auditoria del SGA, prèvia a la certificació ISO 14001

   

  • 1.b Implantació parcial:
  •  
   • Consultes: atenció i resolució de consultes de tipus ambiental i referents a l'SGA
   • Tràmits administratius: inclou els tràmits d'obligat compliment, subvencions, ajudes o deduccions d'impostos en matèria ambiental en cas de ser aplicables
   •  
   • 2 Actualització de la legislació:
   •  
    • Comunicació periòdica de les novetats en legislació aplicables
    • Revisió anual del registre de requisits legals ambientals derivat de l'SGA
    • Comunicació de les subvencions, deduccions o ajudes
    •  
  1. 3 Auditoria interna ambiental:
  2.  
   • Pla d'auditoria
   • Visita i revisió documental
   • Reunió final d'auditoria
   • Informe d'auditoria
   •  
  3. 4 Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental:
  4.  
   • Anàlisi documental, per avaluar les mancances i necessitats de modificacions de documentació detectades
   • Elaboració de la documentació
   • Auditoria interna
   • Suport durant el procés de certificació.