Contacte
 • Cercador
 • EL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

  Etapes del sistema de gestió ambiental

   

  La finalitat de la gestió ambiental és la disminució dels impactes ambientals generats per l'actuació de l'empresa en el seu entorn. Per reduir aquests impactes es dissenyen i s'apliquen mesures correctives tècnicament viables i compatibles amb els interessos econòmics de les empreses.

  El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) capacita la Direcció de l'empresa per controlar sistemàticament el comportament ambiental. L'esquema general d'un SGA descriu un procés cíclic i dinàmic que planteja objectius ambientals i econòmics i el dota dels instruments necessaris per a la seva revisió i millora contínua.

  La implantació d'un SGA requereix personal tècnic qualificat, amb una visió global de la temàtica ambiental, ja que inclou temes de contaminació, residus i legislació, entre d'altres.
   
  L'obtenció del certificat assegura la competitivitat i l'increment de la quota de mercat en acomplir les exigències dels proveïdors i dels clients de mercats americans, europeus o asiàtics.

   

  Pretenem que la implantació de l'SGA comporti 3 tipus d'avantatges:

   

  AVANTATGES ECONÒMICS

  • Increment de la competitivitat perquè afegeix valor al producte o servei
  • Possibilitat d'arribar a nous clients
  • Estalvi de costos diversos en reduir-los i controlar-los (reducció de matèries primeres i residus, estalvi energètic o disminució de cànons i impostos)
  •  

  AVANTATGES ADMINISTRATIUS

  • Obtenció d'ajuts i subvencions
  • Reducció d'impostos per projectes de millora ambiental
  • Compliment de la legislació
  • Reducció del risc de sancions
  •  

  MILLORA DE LA IMATGE

  • Millor percepció de l'empresa per part dels clients, dels proveïdors i dels treballadors
  • Millora de les relacions amb l'Administració
  • Possibilitat d'efectuar campanyes de promoció basades en la gestió ambiental

   

  Els sistemes de gestió ambiental més reconeguts avui en dia són la norma ISO 14001 i el Reglament EMAS.

   

  A continuació us n'exposem les seves característiques:

  Àmbit Internacional Europeu
  Avaluació ambiental inicial Recomanable Obligatòria
  Declaració mediambiental No necessària Pública i validada per verificador
  Abast de l'Auditoria SGA SGA, política, programa i legislació
  Freqüència de l'auditoria Màxim trianual Seguiment anual
  Registre No és necessari Renovació trianual
  Validesa Certificat per organisme acreditat Verificat per organisme acreditat