Contacte
 • Cercador
 • SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE QUALITAT Etapes del sistema de gestió de la qualitat

  I MEDI AMBIENT


   

  La idea d'implantar un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient (SIG) sorgeix de la creixent preocupació pel medi ambient i, al mateix temps, de la voluntat d'oferir uns productes i/o serveis de qualitat. El SIG té com a finalitat aconseguir un bon comportament ambiental a l'empresa i la màxima satisfacció dels seus clients.

   

  La realització d'un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i d'un Sistema de Gestió Ambiental passa pel compliment dels requisits fixats per les normes de referència UNE-EN-ISO 9001 de Qualitat i la UNE-EN-ISO 14001 de Medi Ambient, respectivament.

   

  Tant el Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ) com el Mediambiental (SGMA) són esquemes de funcionament basats en la millora contínua i disposen de nombrosos aspectes comuns que en possibiliten la integració.

  Millora contínua

   

  Els principals avantatges a l'hora d'implantar un Sistema Integrat de Gestió són:

  • Reducció de la documentació pel fet d’haver-hi procediments comuns.
  • Reducció de costos en la implantació atès que hi ha una auditoria i una certificació úniques.
  • Disminució del temps destinat a auditories per la unificació del procés d’auditoria.
  • Millora en l’eficiència per unificació de tasques i responsabilitats.
  • Major vinculació entre l’estratègia de l’empresa i el seu sistema de gestió en integrar objectius i fites.
  • Agilitat per progressar en els seus mecanismes de millora contínua en sistematitzar els processos productius.
  • Millora en la comunicació interna i externa .
  • Més eficàcia de la formació.
  • Millora de la imatge.
  • Compliment legislatiu i normatiu a tots nivells.