Contacte
  • Cercador
  • ASSESSORIA MEDIAMBIENTAL

    Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals són els valors en alça exigits per clients, empreses nacionals i internacionals, administració pública, inversors, empleats i ciutadans. Els sistemes de gestió de qualitat, de mediambient i de prevenció de riscos laborals demostren el compromís i la responsabilitat de l’empresa. A més, son eines que busquen la millora continua, la reducció de costos, l’increment de rendibilitat i la millora de la seva imatge pública.

    Amb la finalitat de servir a les empreses i les institucions mitjançant l’assessorament tècnic, la nostra funció és oferir una solució global a les problemàtiques i les inquietuds relacionades amb el medi ambient i la qualitat.