Contacte
 • Cercador
 • AIGUES RESIDUALS

   

  - Presa de mostra manual o automàtica amb aparell programable.

   

  - Caracterització de l'aigua residual segons els paràmetres de la Declaració d'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA) i emplenament de la documentació per a l'administració.
   

  - Anàlisis de mostres contradictòries procedents d'inspeccions a les indústries i puntuals per a controls específics de procés.
   

  - Control de depuradores biològiques i fisico-quimiques.