Contacte
  • Cercador
  • ANÀLISI D'AIGÜES

    El laboratori ofereix a tots els seus clients, tots els serveis relacionats amb l'anàlisi d'aigües, des de la presa de mostres fins a la interpretació dels resultats obtinguts, sempre segons la normativa vigent i utilitzant les tècniques analítiques més avançades. 

    ANÀLISIS D'AIGUA de tot tipus, de consum, residuals, de circuits, de torres de refrigeració i legionel·la; Recreatives de piscines i de banys d'hidroteràpia i també de diàlisi. Igualment oferim ALTRES SERVEIS ANALÍTICS com Controls microbiològics ambientals i Estudis de nivells sonors. Sempre amb preparació d'envasos i presa de mostra personalitzada.