Contacte
 • Cercador
 • Preguntes freqüents

  • Es pot beure l'aigua de l'aixeta?

   Sens Dubte. L'aigua de l'aixeta és apta per al consum humà.

   L’aigua de l’aixeta és la més controlada del món, es realitzen anàlisis les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

   Més info.

  • Tenim aigua calenta amb energia solar. Consells

   Que hem de tenir en compte amb l'aigua calenta sanitària (ACS) escalfada amb energia solar? info

    

  • Què és l'aigua blanca?

   L’aigua blanca és una conseqüència de petites bosses d’aire que es barregen amb l’aigua a l’hora de sortir per l’aixeta de l’habitatge.

   +info

  • Quines garanties sanitàries ofereix l’aigua de l'aixeta?

   L’aigua de l’aixeta ofereix totes les garanties sanitàries per a ser consumida:

   - La garantia del tractament a l’Estació de Tractament de l’Aigua Potable, on s’aconsegueix la desinfecció de l’aigua de consum.
   - La garantia d’un control en continu de l’estat de l’aigua als dipòsits, abans de ser distribuïda.
   - La garantia d’un control diari de l’aigua en distribució, en diferents punts de la xarxa.

   L’aigua està analitzada permanentment durant tot el procés: captació, tractament, distribució i el punt de lliurament al consumidor, és a dir, a l’escomesa de l’edifici.

   L’aigua s’analitza mitjançant sistemes de mesura en continu per una banda, i per l’altra, mitjançant analítiques realitzades en el nostre Laboratori Ambiental (certificat segons la norma de gestió de la qualitat, ISO 9001, i acreditat segons la norma ISO 17025) on està garantida la fiabilitat i la precisió de les dades obtingudes així com la competència tècnica del laboratori, la norma de gestió ambiental, ISO 14001 i el Reglament EMAS (Sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals) aíxí ho demostren.

   En els anàlisis que es realitzen es verifica que l’aigua acompleix amb els requisits de la legislació vigent, acomplint amb escreix el nombre de controls i valors reglamentaris exigits.

   El Laboratori Ambiental també està acreditat com a Laboratori de Salut Ambiental i Alimentària, pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i com a Establiment Tècnic auxiliar nivell A, per l’Agència Catalana de l’Aigua.

  • Què és la duresa de l’aigua?

   La duresa de l’aigua és deguda a la composició mineral de la mateixa, és a dir, a les sals naturals que conté: cations i anions com el calci, el magnesi, el sodi i els clorurs. La duresa és un component natural de l’aigua que evita la corrosió de les canonades actuant tanmateix de protector de les mateixes. Per a la seva eliminació existeixen diferents sistemes, sent un d’ells la utilització d’unes resines d’intercanvi iònic que eliminen els cations de calci i de magnesi, i que anomenem descalcificadors. Quan a més del calci i del magnesi, es desitja eliminar el sodi i els clorurs, s’utilitza la tècnica de l’osmosi. Els clorurs i el sodi són els components de la sal comú, que utilitzem a diari per donar gust als nostres àpats.

   La duresa es mesura en mg/l de CaCO3 (mil•ligrams per litre de carbonat càlcic). També es pot expressar en mmols/l de CaCO3 (mil•limols per litre de carbonat càlcic), en graus francesos (ºF, TH), en graus alemanys (ºDH, dGH) i en graus anglesos (ºe).

   En l'apartat Qualitat de l'aigua, podran veure un quadre amb el promig de les diferents poblacions i unitats de mesura. Feu click a + info