Contacte
  • Cercador
  • Mesurador TOC

    Aquest analitzador realitza la Mesura de carboni total (TC), carboni inorgànic (IC) i carboni orgànic total (TOC) en aigua. El funcionament es basa en el mètode de la combustió i anàlisis del gas mitjançant infrarojos no dispersius.

     

    Matèries Inhibidores (test de toxicitat)

    Es tracta d'un assaig que permet avaluar l'impacte ambiental d'un abocament d' aigua residual sobre l'ecosistema receptor.