Contacte
  • Cercador
  • Técniques Físico-Químiques

    Es tracta d'un grup de tècniques senzilles, ràpides i contrastades que permeten caracteritzar qualsevol tipus d'aigua (de consum, residual, etc. ).

     

    Permeten determinar paràmetres com el pH, la conductivitat, la terbolesa, els

    clorurs, la matèria oxidable al permanganat, carbonats, bicarbonats, entre d'altres.