Contacte
 • Cercador
 • Contacte

  Podeu contactar amb
  Laboratori Ambiental vía:

  TELÈFON
  Tel. 93 736 28 31

  EN LES NOSTRES OFICINES
  C/ del Nord, 81

  FORMULARI DE CONTACTE

  Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, SERVEIS DE L'AIGUA, S.A. informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.